Eenvoudige bediening


Alle bedieningen zoals schakelaars, dimmers, en temperatuurregelaars zijn duidelijk symbolisch als pictogram zichtbaar.


In de zo min mogelijke schermen worden uitsluitend relevante informatie en bedieningsmogelijkheden getoond.


Centrale bedieningen of informatie zoals: "Alle licht uit", "Alle zonwering op" of Alarm worden in het hoofdscherm weergeven.
Vanuit het hoofdscherm zijn direct de ruimtes zoals: "Kamer", "Receptie" te benaderen waar de bedieningsmogelijkheden en informatie direct aanwezig zijn.


Om ongeautoriseerd gebruik te voorkomen kunnen per gebruiker de schermen en of bedieningen uitgeschakeld worden.


Indien gewenst kunnen de schermen, bedieningen, en informatie naar behoefte gebouwd worden.